Poezen

Adoptievoorwaarden

De adoptant verbindt zich ertoe het adoptiedier goed te verzorgen en te voeden.

Hij/zij is er zich van bewust dat een goede verzorging van een huisdier geld kost.

Dat een huisdier ook medische kosten meebrengt, meer bepaald: inentingen, medicijnen, enz.

Hij/zij verklaart zich akkoord deze kosten zelf te dragen.

Voor de adoptie van het dier betaalt de adoptant aan Poezenplaneet Betekom een bijdrage in de sterilisatie/castratiekosten + vaccinatie-kosten, alsook chip en registratie:

  • 150 euro voor een kater / kattin.

Poezenplaneet Betekom heeft te allen tijde het recht de leefsituatie van het adoptiedier te controleren en het dier terug te vorderen indien vastgesteld wordt dat het niet goed verzorgd wordt.

Indien het dier binnen de 7 dagen na adoptie ziekteverschijnselen vertoont, verwittigt de adoptant onmiddellijk Poezenplaneet Betekom. Indien Poezenplaneet beslist om binnen deze 7 dagen een dierenarts te raadplegen, vallen de kosten, hieruit volgend, ten laste van Poezenplaneet.

Het geadopteerde dier mag door de adoptant niet verkocht noch weggegeven worden. Indien het geadopteerde dier om welke reden ook niet aardt in de leefomgeving van de adoptant, mag het teruggebracht worden naar het opvanggezin van Poezenplaneet.

De adoptant krijgt slechts een gedeelte van de som die hij betaald heeft bij adoptie terug, indien het dier binnen de 2 weken na adoptie teruggebracht wordt.

Door ondertekening van dit adoptiecontract stemt de adoptant in met de beschreven adoptievoorwaarden.